Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.